Jodové tablety ano či ne?

7. března 2022

Preventivní užívání léčivých přípravků s obsahem jódu je zbytečné, smysl má případně po jaderné havárii.

V současné době zaznamenáváme v lékárnách zvýšený zájem o léčivé přípravky nebo potravní doplňky s obsahem jódu. V případě hrozící expozice radioaktivním jódem může jodid draselný zabránit poškození štítné žlázy tím, že se štítná žláza nasytí neradioaktivním jódem. Tím se zabrání příjmu radioaktivního jódu z kontaminovaného vzduchu a potravy. V běžně dostupných léčivých přípravcích (např. Jodid 100 mikrogramů) nebo doplňcích stravy je obsah jódu řádově nižší (tisíckrát méně), proto jsou pro ochranu před radioaktivním jódem zcela nevhodné. Jednotlivá dávka jodidu draselného poskytne adekvátní ochranu na jeden den. Podat se musí ale maximálně do 1 hodiny od jaderné havárie/útoku. Štítná žláza se v tom případě nasytí neradioaktivním jódem na více než 85 %. Každou další hodinu klesá procento nasycenosti: po třech hodinách je poměr vyrovnaný (nasycenost neradioaktivním jódem je už jen 50%), zatímco po šesti hodinách od kontaminace už prakticky nemá význam užít jódovou profylaxi. Potenciální přínos profylaxe jódem je nejvyšší u dětí a dospívajících, u kterých je vyšší riziko karcinomu štítné žlázy při stejné dávce radioaktivního jódu než u dospělých. Profylaxe jodidem draselným není obvykle indikovaná u dospělých starších 40 let.

ČLnK důrazně nedoporučuje neuvážené užívání kapslí s jodidem draselným. Měly by být použity pouze v případě jaderné havárie/útoku.

Zdroj: Česká lékárnická komora

Zpět