Co je to lékový záznam?

10. ledna 2020

Od roku 2020 je pro každého pacienta veden lékový záznam, kde se průběžně zaznamenávají předepsané léčivé přípravky. Do lékového záznamu mohou nahlížet lékaři a lékárníci. Pacient může přístup do svého lékového záznamu omezit na vybrané zdravotníky. Lékový záznam slouží k omezení duplicitního předepisování a užívání léků a ke snížení nežádoucích interakcí.

Zpět