Jak dlouho platí recept nebo poukaz?

18. listopadu 2019

Obecně má recept platnost 14 dní. Recept na tzv. opakovaný výdej má platnost 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení.

Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí nejdéle 1 kalendářní den následující po dni jeho vystavení. Poukaz na zdravotnické pomůcky (např. berle, gázy, testovací proužky) má platnost 30 dnů.

Zpět