Lékový záznam pacienta

8. června 2020

Webové stránky

Od 1.6.2020 je umožněno lékárníkům nahlížet do lékového záznamu pacienta.Co to znamená a jaké jsou výhody? Pokud pacient aktivně nezakáže náhled zdravotníkům do lékového záznamu, může lékárník  na základě identifikátoru E-receptu a občanského průkazu zjistit předepsané léky 12 měsíců nazpět.Přehledná informace o užívaných lécích je důležitá zejména při výdeji nových léků, u pacientů propuštěných z nemocnice, při podezření na lékový problém. Lékový záznam pomůže ještě více zkvalitnit lékárenskou péči, především v oblasti lékových interakcí a duplicitního užívání léků. Lékárna nabízí možnost osobní konzultace.

Zpět