PF 2023

26. prosince 2022

Co je to zdraví? Muška jenom zlatá jako štěstí? Je to komplikovanější. Definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace WHO : Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Z toho vyplývá, že chceme-li být zdrávi, měli bychom pečovat nejen o své tělo, ale také o duši a prostředí, ve kterém žijeme. Neméně důležité jsou mezilidské vztahy. Pečujme o sebe, své blízké a své okolí. Přeji Vám v tomto hodně úspěchů! Hana Novotná

Zpět