Nedostatek léků na trhu

20. února 2023

Nedostatek léků na trhu? Ministr Vlastimil Válek za nic nemůže

14. 2. 2023

LCA


Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory (ČLnK) poskytl rozhovor týdeníku Hrot, ve kterém se vyjadřoval k palčivému problému nedostatku léků nejen v České republice ale i v jiných evropských státech. V dlouhém rozhovoru využil prostoru pro hlubší vysvětlení nejen tohoto problému, ale také pro vyjádření ke změně úhrad zdravotních pojišťoven za lékárenskou péči.
Prezident ČLnK v rozhovoru mimo jiné upozornil na to, že výpadky léků se ČLnK zabývá již několik let. Pravidelné mediální výstupy ČLnK byly však především v letech 2018 a 2019 tehdejším Ministerstvem zdravotnictví bagatelizovány. ČLnK již v minulosti v součinnosti se svými členy vydávala seznamy léčivých přípravků s omezenou dostupností nebo ve výpadku, například zdezde či zde, ČLnK zároveň upozorňovala na nevhodnou bagatelizaci problému ze strany tehdejšího Ministerstva, například zdeVeškeré tiskové zprávy naleznete na webu komory.

Přestože jedním z důvodů výpadků může být zvýšená spotřeba, tak jako v současnosti u antibiotik, je nutné řešit základní problém a tím je nevhodné nastavení systému stanovování cen a úhrad léčivých přípravků, díky němuž jsou ceny léků v ČR průměrem tří nejnižších cen v Evropě. „Dnes je například cena a úhrada zdra­votních pojišťoven za běžné léky na hy­pertenzi, cukrovku, cholesterol na jeden den desetihaléře, za jednu housku byste dostali léčbu téměř na celý týden,” zmiňuje v rozhovoru Krebs.Ve většině zemí EU je kon­krétní přípravek dražší, často o desítky i stovky procent. Vývoz je vlivem tohoto nepoměru lukrativní záležitostí – pro legální reexpotéry i pro “podnikavce”, kteří vyvážejí léky nelegálně, přičemž objemy léků, které jsou vyváženy legálně jsou o desítky i stovky řádů vyšší než u několika odhalených nelegálních případů.

Krebs v rozhovoru upozornil i na nutnost změny úhrad zdravotních pojišťoven za lékárenskou péči. Jejich nastavení je nespravedlivé a důsledkem může být nerovnoměrnost sítě lékáren a existenční problémy mnoha z nich. „Pojišťov­ny totiž nehradí lékárně práci lékárníka, kterou odvádí, ale platí za krabičky, které byly vydány – podle jejich ceny. Když lé­kárník vydá lék za 25 korun, lékárna za to dostane od pojišťovny pět korun. Když vydá dražší lék, což se stává podstatně méně často, dostane více – například za lék v ceně tisíc korun dostane 200 ko­run. I když lékárník odvede stejnou práci a náklady lékárny na výdej obou krabiček jsou stejné. Jako kdyby za práci ortopeda zaplatila pojišťovna podle toho, jak dra­hou náhradu kloubu při operaci použije. Platba pojišťoven za práci lékárníka by prostě měla být odpovídající a oddělená od ceny léků. Lékárenství je dlouhodobě nejvíce podfinancovaný segment zdra­votnictví a to se musí změnit,” uzavřel rozhovor prezident České lékárnické komory.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: BARÁK, Nedostatek léků na trhu? Ministr Vlastimil Válek za nic nemůže. Praha [on-line]: tydenikhrot.cz, str. 0, 13. 2. 2023

Na základě rozhovoru vydal týdeník Hrot ještě tento článek.

Zpět