Přeprodávání léků je nezákonné a může ohrožovat zdraví pacientů

20. března 2023

V posledních týdnech probíhají médii zprávy o případech, kdy dochází k nezákonnému přeprodeji léků na internetu – ať už na online bazarech nebo na sociálních sítích. Jedná se zpravidla o léky nedostatkové, které postihly v nedávné době výpadky, například o léky na horečku nebo i o antibiotika a další léčivé přípravky dostupné pouze na předpis. Česká lékárnická komora pacienty a veřejnost před podobnými nabídkami varuje, protože jsou nelegální, a především není zaručen účinek ani bezpečnost těchto přípravků. Pokud pacient potřebuje lék, který má právě výpadek, nejlepší volbou zůstává porada s lékárníkem, případně, pokud se jedná o lék vydávaný na předpis, i konzultace s lékařem.
Léky nejsou běžné zboží
Způsob zacházení s léčivými přípravky je zakotven v zákoně o léčivech, který mimo jiné přesně stanovuje, kdo může léky veřejnosti vydávat. Mezi tyto oprávněné osoby běžní občané nepatří. Pokud se fyzická osoba bez oprávnění pokusí prodat léčivý přípravek, hrozí jí podle zákona o léčivech pokuta až do výše 2 milionů korun. Přičemž nezáleží na tom, jestli léčivý přípravek pochází z ČR nebo ze zahraničí (přestupky fyzických osob jsou shrnuty v § 108 zákona o léčivech).Pro léky jedině do lékárny
„Na tyto inzeráty je jedině správné nereagovat. Kromě toho, že jsou nezákonné, pacient neví, kde byly nabízené přípravky získány, odkud pochází, jak bylo s léčivým přípravkem zacházeno, zda nebyl vystaven mrazu, slunečnímu záření nebo jiným nepříznivým vlivům, kvůli kterým se léčivý přípravek může stát nebezpečným. Také není zaručeno, zda inzerovaný přípravek opravdu obsahuje účinnou látku, kterou obsahovat má, a zda nejde o padělek,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Zdroj: Česká lékárnická komora
Zpět